Ga in goed overleg uit elkaar met een mediator uit Amsterdam

Weet u wel of u zich redt op financieel vlak? Hoe het is geregeld met de alimentatie? Wat is er eigenlijk voor de kinderen geregeld? En het huis? Het is logisch dat er tal van vragen bij u naar boven komen als u besloten heeft om te scheiden. Uiteraard wilt u dat alles tot in de puntjes wordt geregeld zodat u in goed overleg uit elkaar kunt. Toch kunnen er conflicten ontstaan waar u niet uitkomt zonder een mediator uit Amsterdam. Bij Resolve wordt uw scheiding van A tot Z geregeld waarbij maatwerk de standaard is. Samen met u worden er concrete afspraken gemaakt en vastgelegd. Op die manier wordt er met hulp van een mediator uit Amsterdam een sterke basis gelegd voor de toekomst.

Schakel een mediator uit Amsterdam in om u door een moeilijke tijd heen te helpen

Een scheiding gebeurt niet altijd in goed overleg. De kans is groot dat de beslissing om te scheiden eenzijdig is. Of dat na goed overleg alsnog ruzies en onenigheden de boventoon voeren. U bent dan beiden gebaat bij scheidingsbemiddeling door Resolve. Deze mediator uit Amsterdam is een neutrale bemiddelaar die ervoor zorgt dat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht waar zich beiden in kunt vinden. Er worden afspraken gemaakt die passend en uitvoerbaar zijn. U ontvangt niet alleen begeleiding voor het regelen van vele zaken, zoals het echtscheidingsconvenant, alimentatie en de omgangsregeling met uw kinderen, ook op emotioneel vlak wordt u bijgestaan. Een mediator uit Amsterdam helpt u om deze moeilijke periode door te komen en dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan.

Scheiding binnen 4 stappen geregeld met mediator uit Amsterdam

Scheiden is een emotionele periode voor u, uw ex-partner, uw familie/vrienden en uw eventuele kinderen. Dit kan zorgen voor veel onduidelijkheden. Daarom vindt u het wellicht prettig om een derde, onafhankelijke persoon in te schakelen bij uw scheiding. Door een mediator uit Amsterdam in te schakelen, bent u samen in staat om duidelijke afspraken te maken. Bij Resolve wordt uw scheiding stap voor stap geregeld. Allereerst wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Denk aan de (huidige) woonsituatie, omgangsregeling et cetera. Daarna worden oplossingen gezocht en wordt alles met een stappenplan geregeld. Vervolgens wordt een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld waarna de juridische vraagstukken worden ingediend bij de rechtbank. Zo is uw echtscheiding, tot en met de inschrijving van de burgerlijke stand, afgehandeld.

Voor meer info volg de link :