Technologie Management
Image default
Zakelijke dienstverlening

De voordelen die een open bedrijfscultuur te bieden heeft

Als bedrijf werk je samen met de medewerkers aan het behalen van bepaalde doelen en het genereren van de beste resultaten. Daarvoor is het dan ook van groot belang dat je goed kunt samenwerken. Je moet duidelijk in kaart hebben voor iedereen wat elkaars talenten, krachten en valkuilen zijn. Dat is alleen mogelijk door elkaar goed te leren kennen en vooral, door jezelf goed te leren kennen. Om de samenwerking te bevorderen is een open bedrijfscultuur dan ook zeer belangrijk. Een open bedrijfscultuur biedt veel voordelen voor de organisatie en voor de medewerkers.

Vertrouwen

Om een open bedrijfscultuur te creëren moet er vertrouwen zijn binnen de organisatie. Iedereen binnen het team en het bedrijf moet samen kunnen werken en open kunnen zijn over hun ideeën en gedachten. Vertrouwen creëren en elkaar leren kennen is mogelijk door gebruik te maken van een social intranet. Lees hier meer over de noodzaak en voordelen van een social intranet. Als er vertrouwen is, dan durven mensen de dialoog aan te gaan, vragen te stellen en durven ze het conflict aan te gaan als ze het ergens niet mee eens zijn. Conflicten aangaan is niet per definitie een negatieve uiting, je kunt het zien als sparren met de ander om tot een beter idee of resultaat te komen waar iedereen iets aan heeft. Deze conflicten zorgen voor een productieve werking van het team.

Betrokkenheid

Als er vertrouwen is en als mensen zichzelf durven uit te spreken over de gang van zaken en hun gedachten durven te delen, dan ontstaat er betrokkenheid. Betrokkenheid is zeer belangrijk voor samenwerking en is één van de voordelen die voort kan vloeien uit een open bedrijfscultuur. Doordat mensen gezien worden en weten dat er ook iets gedaan wordt met de ideeën die zij aanbrengen en de input die zij geven, zullen zij meer betrokken raken bij het team, de zaak of het project. Op die manier zorgt een open bedrijfscultuur ervoor dat mensen hart voor de zaak krijgen.

Verantwoordelijkheden en resultaten

Als medewerkers vertrouwen hebben, productieve conflicten aan durven te gaan en betrokken zijn bij het bedrijf, dan zullen zij ook hun eigen verantwoordelijkheden nemen om te laten zien dat ze deel uit willen maken van het team of bedrijf. Dit leidt uiteindelijk tot de beste resultaten die je als bedrijf wilt bereiken. Dat komt doordat de open bedrijfscultuur voor een gezamenlijk heidsgevoel heeft gezorgd waarbij iedereen zijn eigen steentje bijdraagt en elkaar helpt daar waar het nodig is.