Technologie Management
Image default
Vervoer en transport

Een mobiliteits hub als oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Nederland

Mobiliteits Hub

Anno 2023 heeft de mens steeds minder tijd, is er minder ruimte (voornamelijk in stedelijk gebied) en wordt het steeds drukker. De bevolkingsaantallen in Nederland blijven net als in de wereld groeien en dat zorgt er automatische voor dat het voller wordt in Nederland. Daarnaast moet alles sneller, beter en efficiënter. Ongemak en inefficiëntie zorgt voor frustratie. Blijft Nederland in hetzelfde tempo doorgroeien dan komt de mobiliteit in Nederland nog meer onder druk te staan. De oplossing van dit probleem; Een mobiliteits hub. 

Mobiliteits hubs zijn plaatsen waar verschillende vervoersopties bij elkaar komen. Deze knooppunten dragen bij aan de duurzame bereikbaarheid van een stad of plaats. 

De verandering van mobiliteitsbehoefte

De mate van mobiliteit in een land of stad zegt iets over de bereikbaarheid en beweeglijkheid op die plaats. Mobiliteit is iets waar we ons als mens al eeuwen lang mee bezighouden. Tweeduizend jaar geleden bouwden de Romeinen en Grieken al wegen om zichzelf en hun materiaal sneller te kunnen verplaatsen. De behoefte die de mens heeft bij mobiliteit verandert met de jaren. De afgelopen decennia was voornamelijk snelheid erg belangrijk. Terwijl de laatste jaren duurzaamheid, veiligheid en comfort een steeds prominentere rol zijn gaan spelen in de benadering van mobiliteit. 

Bij mobiliteit draait het dus niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken en innovatie. Zeker het gebrek aan ruimte in de stedelijke gebieden een duidelijk probleem. Steden in de Randstad zijn niet meer ingericht voor automobilisten. Het is te druk en er is te weinig ruimte. Landelijke gebieden zijn daarentegen nog altijd sterk afhankelijk van vervoer met de auto, omdat het openbaar vervoer daar minder mogelijkheden biedt. 

De opkomst van elektrische auto’s en deelmobiliteit heeft het mobiliteits landschap in Nederland nog een stuk complexer gemaakt. Er moet extra ruimte gereserveerd worden voor deelfietsen, -auto’s en scooters. Daarbij moet infrastructuur voor elektrische auto’s mee blijven groeien met het aantal gebruikers. Die verandering in de behoefte vraagt om een andere aanpak en nieuwe innovatieve ideeën.

Mobiliteits hubs kunnen bijdragen aan de economie

De toenemende mobiliteit heeft er voor gezorgd dat we als economie hebben kunnen groeien. Werknemers konden sneller naar hun werk door snelwegen, treinverbindingen, fietspaden én bussen en transport ging sneller door de verbeterde infrastructuur. 

Mobiliteits hubs kunnen ook indirect impact hebben op de groei van een economie in een land. Doordat mensen meer mogelijkheden hebben om zichzelf snel en duurzaam te verplaatsen, zullen mensen vaker kiezen voor een alternatief voor benzine auto’s. Een mobiliteits hub biedt oplaadpunten voor elektrische auto’s en zijn voorzien van diverse slimme parkeeroplossingen. 

Dit resulteert vervolgens weer in een snellere reductie van de uitstoot én betere doorstroom van grote verkeersaders. Daarnaast ontlasten hubs de laadinfrastructuur van een land doordat een hub kan dienen als een centraal oplaadpunt. Een mobiliteits hub past daarom ook goed in de plannen mobiliteitsplannen voor de toekomst.

Naast het feit dat een mobiliteits hub bijdraagt aan een betere doorstroom van verkeersaders, zijn deze hubs ook kosten- en energiebesparend. Kortom, een slimme oplossing voor een verbeterde mobiliteit in Nederland. 


Mobiliteits hub in de praktijk

Onder de jongere generatie is een transitie gaande. Steeds minder vaak hebben mensen op jonge leeftijd al auto’s of scooters. We willen met zijn alle steeds minder vaak iets bezitten, maar wel gebruik maken van een dienst of product. Deelmobiliteit is een aspect van een mobiliteits hub wat we de laatste jaren veel terug zien. Een goed voorbeeld hiervan zijn de deel vervoersmiddelen die vaak bij een station worden gestald, zodat mensen meer alternatieven hebben om zich verder te verplaatsen. 

In de grootstedelijke gebieden kunnen innovatieve parkeergarages als het middelpunt van een mobiliteits hub fungeren. Zo’n slimme parkeergarage kan in meerdere opzichten interessant zijn voor een gemeente. In de eerste plaats biedt het meer parkeergelegenheid in een stad. Daarnaast kan een mobiliteits hub standplaatsen beiden voor elektrische deelauto’s, fietsen en scooters.