Technologie Management
Image default
Dienstverlening

Hoe worden nieuwe wegen bepaalt en aangelegd?

De aanleg van nieuwe wegen, snelwegen en autowegen begint met de vaststelling door de nationale overheid waar een weg nodig kan zijn. Zodra dit is vastgesteld, is een ingenieursbureau of een andere partij verantwoordelijk voor het ontwerp en de aanleg van de weg.

Van begin tot eind

Het ingenieursbureau begint meestal met het opmeten van het gebied om inzicht te krijgen in de bestaande omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het ontwerp, zoals de bodemsamenstelling en het terrein. Zij houden ook rekening met factoren als lokale verkeerspatronen, bestaande infrastructuur en milieuvoorschriften om tot een optimaal ontwerp voor de weg te komen.

Zodra dit klaar is, kan de aanleg van de weg beginnen. Dit omvat het afgraven en egaliseren van het land om het voor te bereiden op de bestrating, het leggen van asfalt of andere materialen op de grond, het installeren van duikers en afvoerkanalen om de weg te beheren, de afwatering, en de aanleg van slagbomen of vangrails waar nodig. Aanvullende wegonderdelen zoals borden, lichten en verkeerssignalen moeten ook worden geïnstalleerd voordat de weg in gebruik kan worden genomen.

Onderhoud

Onderhoud van wegen is net zo belangrijk als de aanleg ervan en houdt in dat regelmatig wordt gecontroleerd op potentiële gevaren en dat kuilen of andere schade worden gerepareerd, zodat reizigers veilig kunnen reizen. Het ingenieursbureau dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de weg kan na verloop van tijd ook onderhoudsdiensten verlenen om de weg in goede staat te houden. Mater en de Koning, Ingenieursbureau Rotterdam neemt vaak van dit soort projecten aan en nog vele andere civiel technische projecten.

Het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe snelweg zijn complexe taken die een zorgvuldige afweging van talrijke factoren door ervaren professionals vereisen. Van het bepalen waar een nieuwe weg nodig is tot het uitvoeren van regelmatig onderhoud, zijn er veel stappen nodig om ervoor te zorgen dat onze wegen veilig en in goede staat blijven.