Technologie Management
Image default
Bedrijven

Wat is glastuinbouw?

Wat is glastuinbouw? Het is ondenkbaar dat mensen zich niet bewust zijn van deze vorm van beschermde teelt. De belangrijkste reden waarom deze vraag vandaag de dag zo regelmatig gesteld wordt heeft echter te maken met het feit dat er door de jaren heen aanzienlijke veranderingen plaats hebben gevonden. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de hele sector van de glastuinbouw aanzienlijk is geëvolueerd. Niet alleen werd er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de impact van deze sector op het milieu is gereduceerd, daarnaast wordt er ook naarstig gewerkt aan digitaal telen. Wat dit nu precies inhoudt laten we je verder in dit blogartikel ontdekken.

Wat maakt glastuinbouw zo interessant?

Als we een antwoord moeten formuleren op de vraag “wat is glastuinbouw” spreekt het voor zich dat de voordelen van deze vorm van beschermde teelt uiteen moeten worden gezet. Het belangrijkste voordeel heeft betrekking tot het feit dat er sprake is van teelt onder de meest optimale omstandigheden. Dit geheel afgestemd op de gewassen in kwestie. Concreet betekent dit dat er niet alleen op vlak van licht en water, maar ook op vlak van temperatuur optimale omstandigheden gecreëerd kunnen worden. Deze optimale omstandigheden zorgen er vervolgens voor dat er zeer concreet kan worden ingeschat wanneer bepaalde gewassen klaar zullen zijn. Bovendien geldt dit eveneens voor de hoeveelheden waarin ze beschikbaar zullen zijn.

Wat is glastuinbouw? Een ander voordeel waar je van bent verzekerd bij glastuinbouw is dat het hele jaar door hetzelfde product kan worden gekweekt. Dit ook wanneer de omstandigheden in de buitenlucht helemaal niet optimaal zijn. Dit is een voordeel dat zich in het bijzonder laat voelen in landen met onzekere weersomstandigheden… en daar hoort ons eigen Nederland uiteraard stiekem ook bij.

Wat kunnen we verwachten van digitaal telen?

Zoals in de inleiding al aangehaald ziet het antwoord op de vraag “wat is glastuinbouw” er vandaag de dag toch enigszins anders uit dan in het verleden het geval was. Dat is onder meer het gevolg van het feit dat er tegenwoordig zeer sterk wordt ingezet op het zogenaamde digitaal telen. Door gebruik te maken van big data evenals ICT is het mogelijk om verder te werken aan de ontwikkeling van digitaal telen.

Voor deze vorm van telen geldt dat ze de toekomst vormt van innovaties binnen de sector van de glastuinbouw. Bovendien is het zo dat ze verder gaat dan enkel en alleen de bouw van een kas waar gebruik van kan worden gemaakt. Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook ondersteuning worden geboden bij teelt- evenals bedrijfsmanagement. Op deze manier wordt het voor de toeleveranciers van kassen mogelijk gemaakt om garanties te kunnen leveren voor wat de teeltprestaties betreft.

Verduurzaming van het kasontwerp

Dat het antwoord op de vraag “wat is glastuinbouw” er door de jaren heen anders uit is komen te zien is het gevolg van de evolutie die plaats heeft gevonden binnen de glastuinbouwsector. Neem nu bijvoorbeeld het programma ‘Data Driven Building’. Hiervoor geldt dat ze zich richt op het verbeteren evenals het verduurzamen van het kasontwerp en zodoende gebouwen duurzaam inrichten. Voor dit programma geldt dan ook dat er producten door worden ontwikkeld die niet alleen de bouwers van de kassen, maar ook andere toeleveranciers voorzien van de vereiste tools en data om de prestaties van hun producten te kunnen monitoren en deze vervolgens doelgericht te kunnen verbeteren.